Logo


ČVUT se stalo spoluřešitelem projektu EERA_CZ. Tento projekt umožní účast českých výzkumných organizací v Evropské alianci pro energetický výzkum (EERA) a jejich vstup do konsorcií programu Horizont 2020, která v tomto společenství vznikají. Účastí ve společných programech EERA budou ovlivňovány priority evropského výzkumu v energetice a také podoba výzev programů Horizont 2020 a EURATOM. Projektem bude vytvořena struktura, síť koordinátorů energetického výzkumu v tématech společných programů EERA. Přenosem znalostí, činností této struktury, bude umožněna informovanost výzkumné komunity jak do EERA, tak následně do projektů programu Horizont 2020. Svou vazbou na centra budovaná ze strukturálních fondů bude mít projekt vliv na jejich napojení na evropskou výzkumnou komunitu, a tudíž i následně jejich dostatečné financování a excelenci výzkumu v nich prováděného.

ČVUT zastupuje ČR ve společném program Smart Cities. V rámci zvyšování povědomí o činnosti v rámci tohoto programu proběhne několik seminářů a workshop. První seminář je plánován na duben 2016 a uskuteční se ve spolupráci s VŠB TU Ostrava. V květnu proběhne workshop na půdě ČVUT a v říjnu další seminář uskutečněný opět v součinnosti s VŠB TU Ostrava.