Logo

 Aktuálně vypsaná témata studentských prací


Nástroj pro zpracování událostí ve výrobním systému
 

Vedoucí: Ing. Pavel Vrba, Ph.D.

Vypsáno jako: diplomová práce, bakalářská práce

Popis: Cílem je vytvoření nástroje, jehož úkolem je zachytávat, filtrovat a podle daných pravidel zpracovávat a opětovně předávat dále události, které jsou generovány různými softwarovými komponentami v rámci komplexního softwarového řešení vyvíjeného pro optimalizaci výroby letadel společnosti Airbus.


Realizace:
 kód v jazyce Java, dokumentace API.


Nasazení multi-agentního rozvrhovacího nástroje do cloud platformy

Vedoucí: Ing. Pavel Vrba, Ph.D.
Vypsáno jako: diplomová práce


Popis:
 Cílem je seznámit se s cloud platformou OpenStack a otestovat možnosti nasazení multi-agentního systému založeného na platformě JADE do prostředí cloudu. Dále se student seznámí s existujícím multi-agentním nástrojem pro rozvrhování výroby letadel, vyvinutém pro společnost Airbus, a nasadí tento nástroj do platformy OpenStack.


Realizace:
 kód v jazyce Java, dokumentace API.


Nasazení multi-agentního systému na průmyslový řídicí automat TECO


[zadáno]
Vedoucí:
 Ing. Pavel Vrba, Ph.D.

Vypsáno jako: diplomová práce, bakalářská práce

Popis: Cílem je seznámit se s průmyslovým řídicím automatem společnosti TECO a se základními principy mutli-agentních systémů. Následně se zprovozní multi-agentní platforma JADE (knihovna v jazyce Java) na hardwaru řídicího automatu (oper. systém Linux s podporou JVM) a pomocí existujícího komunikačního rozhraní TECO (textové příkazy zasílané přes Telnet) se vytvoří knihovna pro přístup k hodnotám v paměti řídicího automatu z multi-agentního systému. Dále se vytvoří jednoduchý multi-agentní systém bežící přímo v automatu, na němž se bude demonstrovat výsledek realizace propojení.

Realizace: kód v jazyce Java, dokumentace API.